Çevik (Agile) Anlayış

Agile, değişime karşılık verme ve değişken atmosferde başarılı olmaya becerisi, yeteneği ve kapasitesidir. Agile Manifesto, Agile yaklaşımını yazılım geliştirmeye yönlendiren 4 temel değerden ve 12 destekleyici ilkeden oluşur. Resmen “Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu” olarak adlandırılan belge, Utah’daki Snowbird kayak beldesindeki 11-13 Ocak 2001 tarihlerinde...