KVKK

Bu sitede paylaştığım bütün metinlerin, fikirlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların, buluşların, markaların, tasarımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları Aygaz A.Ş ve SENDEO Dağıtım Hizmetleri A.Ş’ye aittir.  İletmekte olduğum bütün yorumlar, öneriler, grafikler, fikirler (ürün ve reklam fikirleri de dahil olmak üzere) ve diğer bilgiler ya da malzemeler, bu koşullar gelecekte değiştirilse ya da iptal edilse bile Aygaz A.Ş ve SENDEO Dağıtım Hizmetleri A.Ş’nin münhasır mülkiyeti olacak ve böyle kalacaktır. Bu husustaki her türlü mülkiyet hakkından vazgeçtiğimi, hakkın devri için gerekli sözleşmeyi imzalayacağımı, talep edilen tüm belgeleri Aygaz A.Ş ve SENDEO Dağıtım Hizmetleri A.Ş’ye vereceğimi ve Aygaz A.Ş ve SENDEO Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin bunları (ya da benzer malzemeleri veya fikirleri) bugün ve gelecekte, önceden bildirimde bulunmaksızın, tazminat ödemeden ya da başka bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir ortamda kullanmaya, geliştirmeye ve değiştirmeye ilişkin ilişkin sınırsız hakkı olduğunu kabul ve beyan ederim.